Privacybeleid

De Digital Marketing Fabriek, KvK 81840896, gevestigd te Schinveld. Hierna aan te duiden als De Digital Marketing Fabriek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Digital Marketing Fabriek (hierna: “wij”) vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 1.  Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens over jou, omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt.

Aan ons verstrekte gegevens 

Als je met De Digital Marketing Fabriek een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig.

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten 

Als je gebruik maakt van de diensten van De Digital Marketing Fabriek of anderszins contact met ons hebt (bijv. websitebezoek of aanmelden nieuwsbrief), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 1.  Rechtsgronden van de verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou
 2. Wettelijke verplichting
 3. Het afhandelen van betalingen
 4. Het verzenden van nieuwsbrieven
 5. Contact omtrent onze dienstverlening
 6. Wijzigingen in onze diensten
 7. Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van De Digital Marketing Fabriek
 8. Toestemming van de gebruiker
 9. Het analyseren van jouw gedrag op de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeur
 10. Het volgen van jouw surfgedrag over verschillende websites, waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
 11. Het verwerken van persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken. In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Indien je bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kun je een mail sturen naar: info@digitalmarketingfabriek.nl

 1.  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken je persoonsgegevens om de services te kunnen leveren waar je om vraagt. Je persoonsgegevens worden door De Digital Marketing Fabriek verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1.  Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De Digital Marketing Fabriek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1.  Delen van persoonsgegevens met derden

De Digital Marketing Fabriek verstrekt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De Digital Marketing Fabriek gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting- dienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met De Digital Marketing Fabriek.

Privacybeleid andere websites

Op de website van De Digital Marketing Fabriek zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. De Digital Marketing Fabriek kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

 1.  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Digital Marketing Fabriek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website (https://digitalmarketingfabriek.nl/) wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Digital marketing Fabriek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze worden gebruikt om de website beter te laten functioneren, het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je over deze cookies geïnformeerden hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als je geen cookies wenst, kun je die weigeren. Je kunt je ook afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 1.  Social Media en Whatsapp

Je kunt er voor kiezen om contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of via Whatsapp. Wanneer je ons volgt op een van deze social media kanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

 1.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Digital Marketing Fabriek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek sturen naar info@digitalmarketingfabriek.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Digital Marketing Fabriek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Identificatie 

Bij het indienen van het verzoek kunnen we je om een kopie van je identiteitsbewijs vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we je persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

 1.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De Digital Marketing Fabriek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatrgelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen:

Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan je contact opnemen met ons via info@digitalmarketingfabriek.nl

 1.  Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. De Digital Marketing Fabriek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op https://digitalmarketingfabriek.nl/ vindt.

 1.  Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

De Digital Marketing Fabriek
Kievit 34
6451LB, Schinveld
info@digitalmarketingfabriek.nl
Of neem contact op via onze website: https://digitalmarketingfabriek.nl/contact

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. De Digital Marketing Fabriek behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De Digital marketing Fabriek adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 05 Augustus 2021.

Bij De Digital Marketing Fabriek weten we hoe belangrijk Social Media is voor een bedrijf. Helaas, kost het veel tijd om social kanalen bij te houden. Tijd die jij liever gebruikt voor andere dingen. Social media Marketing uitbesteden klinkt dan als een perfect plan, maar waar begin je? De Digital Marketing Fabriek kan je hiermee helpen.